Webinar “Nuclear Yes We Can”

15 maart 2021, 19:30 Amsterdam time
Terug te zien op YouTube
In de media en de politiek blijven, ondanks klimaatzorgen, negatieve framing en desinformatie het gesprek over kernenergie domineren. Dat belemmert helaas uw zicht op de feitelijke stand van zaken en ontwikkelingen.
Komende maandagavond (15 maart, 19.30 uur) kunt u zich echter laten bijpraten door de absolute wereldtop op het gebied van kernenergie. Wij hebben Jacopo Buongiorno, professor nucleaire wetenschap en technologie aan het prestigieuze MIT, bereid gevonden de keynote-lezing te geven in het webinar dat wij als Stichting e-Lise in samenwerking met Liberale Vrienden, een groot online platform, organiseren.
Buongiorno gaat onder meer in op de vraag hoe Democraten en Republikeinen in de VS er in slaagden de polarisatie over kernenergie achter zich te laten. Zijn lezing wordt voorafgegaan door een inleiding van ingenieur Wim Fleuren, specialist klimaatadaptatie en secretaris van energiecoöperatie ‘De Omslag’ te Voerendaal, en Mathijs Beckers, voorzitter van de stichting e-Lise.
Ná de lezing van Buongiorno is er een paneldiscussie waarbij u uw mening kunt geven over een aantal stellingen.
NB: het programma duurt twee uur en is geheel in het Engels.
Om deel te nemen gebruikt u deze link.
Bijgevoegd: Persbericht over dit webinar van Liberale Vrienden en de Stichting e-Lise.