Webinar, 12 november 2020, 19:30 uur

(De voertaal was Engels)

In hun onlangs verschenen rapport Missing Link to a Livable Climate – How Hydrogen-Enabled Synthetic Fuels Can Help Deliver the Paris Goals ontvouwen Kirsty Gogan en Eric Ingersoll hun ambitieuze visie op een realistisch pad naar wereldwijde ‘ontkoling’. Met als uitgangspunt dat de energievraag de komende decennia wereldwijd sterk zal stijgen, zoals ook de verwachting is van invloedrijke organisaties zoals het IEA.

In dit webinar lichten Kirsty en Eric de belangrijke eerste stap van dit plan toe: het sterk reduceren van de kosten van kernenergie door efficiency-lessen uit de scheepsbouw toe te passen op de bouw van kerncentrales.  In hun visie zal ook Europa deze lessen onder de knie moeten krijgen. Om een eenvoudige reden: als we onze CO2-uitstoot echt sterk willen reduceren, moeten we leren om ultraveilige kernreactoren snel en goedkoop te bouwen.

De tweede presentatie is van Mathijs Beckers, die momenteel bezig is met het vormen van een nieuw nutsbedrijf in Nederland: E-Lise. Mathijs zal zijn visie toelichten over een nieuw nucleair bedrijf dat moderne kerncentrales wil bestellen, bouwen en in bedrijf nemen, en daarmee hard werken aan het drastisch reduceren van de Nederlandse CO2-voetafdruk.

Het proramma

19.30 Gijs Zwartsenberg – opening and intro
19.35 Kirsty Gogan – Applying shipyard-efficiency to the building of nuclear power plants
20.00 5 min. questions
20.05 Introduction of next speaker
20.10 Mathijs Beckers – Introducing E-Lise, a new utility in the making
20.35 25 min questions
21.00 (with a proviso) statement by Mark Harbers, Liberal Party (VVD)
21.05 Gijs Zwartsenberg closing words.
21.10 end