Op 21 oktober organiseerde de Provincie Overijssel op initiatief van een aantal fracties uit Provinciale Staten een (virtuele) conferentie over kernenergie. Wat is de stand van zaken? Waar liggen kansen? Wat zijn de feiten? En wat zijn de voor- en nadelen? De conferentie vond plaats via Zoom.

Deskundigen op diverse deelthema’s nemen voorafgaand aan de conferentie een viertal inhoudelijke presentaties op van elk ongeveer 25 minuten. Een link naar deze films werd voorafgaand aan de conferentie toegestuurd. Deze 4 presentaties staan hieronder:

[1] Wat kost kernenergie? door Theo Wolters, voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid ( Korte Samenvatting )

[2] Wat is een (Thorium) Gesmoltenzoutreactor? door Gijs Zwartsenberg, voorzitter van de Stichting THMSR

[3] Radioactiviteit en straling: de angst regeert! door Lars Roobol, hoofd van de afdeling meting en monitoring van het RIVM

[4] Is kernafval een onopgelost probleem? door Ewoud Verhoef, technisch directeur bij COVRA in Borssele

Play Video

Programma 21 oktober (via Zoom)

  • 19.00 uur  Opening door dagvoorzitter Johan Stuut
  • 19.05 uur  Kernenergie in de energiemix: trends, termijnen, toekomst (Jan Leen Kloosterman)
  • 19.35 uur  De kans voor Nederland met thorium: DIMOS en het LUMOS-experiment (Gijs Zwartsenberg)
  • 20.05 uur  Hoe kunnen de provincies bijdragen aan de ontwikkeling? (Theo Wolters)
  • 20.35 uur  Vraag & antwoord: panel met Jan Leen Kloosterman, Ewoud Verhoef, Lars Roobol, Theo Wolters en Gijs Zwartsenberg.
  • 21.30 uur  Afsluiting door dagvoorzitter

Opnames van deze presentaties volgen hieronder:

Play Video
Play Video
Play Video