Steun ons

Doneer!

De Stichting Thorium MSR bestaat uit vrijwilligers. Uw bijdrage helpt ons bij het nastreven van het doel van de Stichting: voorlichting over de technologie door middel van objectieve correcte informatie

Steun ons door uw donatie op:

Naam: Stichting Thorium MSR
IBAN: NL09 INGB 0007 1600 10

Charity Informatie

Geregistreerd als: Stichting Thorium MSR
RSIN: 856037187
Adres: Vondelstraat 32-2, 1054GE, Amsterdam, The Netherlands

Hier vindt u alle relevante informatie voor een ANBI.

Missie

Volgens de statuten van de Stichting zijn de doelen:

a) te dienen als een bron van informatie over kerntechnologie in het algemeen en over Thorium Gesmolten Zout Reactoren in het bijzonder.

b) elke actie te ondernemen die aan hiervoorgenoemd doel kan bijdragen

Om dit te bereiken heeft de Stichting de volgende beleidsvoornemens:

De StichtingThorium MSR verschaft wetenschappelijk correcte en objectieve informatie over Thorium Gesmolten Zout Reactor technologieën en draagt bij aan de voorlichting van belanghebbenden en van geïnteresseerden in het algemeen.

De Stichting Thorium MSR rekent op vrijwillige bijdragen van individuen en organisaties die de doelen van de Stichting ondersteunen.

Het vermogen van de Stichting Thorium MSR wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan het ondersteunen van het beleid zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de website. Leden van de Raad noch leden van het Bestuur ontvangen enige financiële compensatie voor hun bijdrage anders dan een vergoeding van de gemaakte kosten ten dienste van het  bereiken van de doelen van de Stichting.

Bestuursleden

Voorzitter: Gijs Zwartsenberg
Secretaris: Lucas Pool
Penningmeester: Jorrit Swaneveld

Ook beschikbaar: ons Jaarverslag 2018.