Over ons – De Thorium MSR Stichting

De Stichting Thorium MSR is de organisatie achter thmsr.nl en thmsr.com. Het doel is voorlichting over Thorium en de Gesmolten-Zout Reactor technologie omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van de huidige energievraagstukken.

De Stichting Thorium MSR is opgericht op 29 Januari 2016. In de de statuten van de stichting staat dat het doel is:

a) om als een betrouwbare bron te dienen van informatie over kerntechnologie in het algemeen en het gebruik van Thorium en Gesmolten Zout Reactoren.Bb) om verder actie te ondernemen die te maken hebben met, of bij te dragen aan hierboven genoemde doel in de ruimste betekenis van het woord.

De Stichting streeft z’n doelen na door gebruik te maken van wetenschappelijk gecontroleerde informatie, door kritische vergelijking van de bronnen van informatie en door een netwerk van betrokken wetenschappers, ontwikkelaars en andere specialisten en door deelneming aan congressen, symposia of andere soortgelijke bijeenkomsten. De Stichting wil ook initiatieven op dit gebied samenbrengen en informatie erover beschikbaar maken en de vloer te bieden voor discussie in de breedste zin van het woord.

Over deze website

De afgelopen 10 jaar is er een hernieuwde belangstelling voor het gebruik van de Thorium Gesmolten-Zout Reactor.  Gezien de mogelijkheden vinden de deelnemers van de Stichting Thorium MSR het van het het allergrootste belang dat er een bron van betrouwbare, wetenschappelijk gecontroleerde informatie beschikbaar is. Het doel van deze website is om zulke informatie te bieden: correct, precies, objectief, gestaafd door informatie uit betrouwbare bronnen en goed te begrijpen. In een later stadium hopen we ook de mogelijkheid te bieden voor discussie door diegenen die willen leren, begrijpen of anderszins meedoen.

Wetenschappelijke raad

Om z’n doelen te bereiken heeft de Stichting een Wetenschappelijke Raad die grondig de informatie controleert op wetenschappelijke correctheid. De leden van de Raad zijn:

S. de Groot (Nuclear Research Group, NRG, Petten)

J.L. Kloosterman (Technische Universiteit, TU Delft)

J. Sietsma (Technische Universiteit, TU Delft)

De Raad ziet erop toe dat het informatieve deel van de website correct is. Het meer nieuws-gerichte deel van deze website met nieuwe feiten en ontwikkelingen heeft de Raad geen direct controlerend taak. De Stichting streeft er desondanks naar om altijd en overal juiste en betrouwbare informatie te verstrekken.

De Stichting heeft op dit ogenblik 3 bestuursleden:

The Foundation presently consists of the three founding board members.

Het Bestuur

De Stichting heeft ook een Bestuur en de drie leden zijn degenen die ook de Stichting hebben opgericht:
 

Gijs Zwartsenberg, Voorzitter

Gijs Zwartsenberg, chairmanEducated as a philosopher, and working as a trainer in clear thinking and writing for Your Point, my approach of the world’s energy problem is to consider it as a thinking problem. Reading David MacKay’s Sustainable Energy – without the hot air opened my eyes to the magnitude of the confusion. I admire Kant’s famous enlightenment motto ‘dare to think’. Kant encourages everyone to do his or her own thinking. MacKay provided me with the tools to think about energy. Bill Gates: If someone is going to read just one book I would recommend this one.
I took MacKay’s urgent advice and started doing my own calculations. My conclusion: while further development of wind, water and solar energy should be applauded, placing all eggs in that basket is a gamble. Thorium MSR’s hold strong cards to provide our future planet with carbon free energy. An adequate public debate about thorium requires accurate information – we’re doing our utmost to offer such info here on thmsr.nl.

 

Lucas M. Pool, Secretaris

Lucas M. Pool, secretaryI have a background in renewable energy technology and fully support development of these essential sources of energy. I am also a realist and understand that substituting fossil fuels globally on the scale required is a tremendous task, that may prove too great for renewables alone. It is sensible therefore to develop alternative low carbon energy technology like the thorium Molten Salt Reactor (MSR). As a student I devoted both of my theses to researching MSR technology, and spent much of my free time on the subject as well. After graduation I continued working on the subject in my free time which resulted in the co-organisation of the thorium in molten salt reactors symposium in April 2015, and the establishment of the Thorium Molten Salt Reactor Foundation early 2016. While preparing for the symposium I became aware that the Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) shared my interest in the MSR, which led to a series of assignments as an MSR research consultant.

 

Jorrit Swaneveld, Penningmeester

Jorrit Swaneveld, treasurerI was brought up like most people of my generation with the cemented belief that nuclear is unacceptable. Therefore when I met Lucas Pool in university, I was very skeptical when he told me of his research into this new green nuclear technology: thorium. I had always been interested in energy technology so I started reading about thorium during my master’s degree. I became aware that thorium in molten salt reactors could be a valuable technology in achieving a sustainable carbon neutral society, which is something I immensely support. Sparked by my interest in the subject I decided to devote my master thesis on the subject of thorium MSR’s and their technological innovation system. After my graduation I was asked by some of the people I interviewed during my research, to help organize the Thorium in Molten Salt Symposium in 2015. After which I co-founded the Thorium MSR Foundation in 2016 in my spare time. I currently work as a researcher on various economic subjects for Statistics Netherlands (CBS).

 

Steun ons!

De Stichting Thorium MSR is afhankelijk van uw donaties voor z’n activiteiten en voor het onderhoud van de website. Klik here om uit te vinden hoe u kunt helpen of neem contact op via  email: thmsr@mail.com