Over ons – De Thorium MSR Stichting

De Stichting Thorium MSR is de organisatie achter thmsr.nl en thmsr.com. Het doel is voorlichting over Thorium en de Gesmolten-Zout Reactor technologie omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van de huidige energievraagstukken.

De Stichting Thorium MSR is opgericht op 29 Januari 2016. In de de statuten van de stichting staat dat het doel is:

a) om als een betrouwbare bron te dienen van informatie over kerntechnologie in het algemeen en het gebruik van Thorium en Gesmolten Zout Reactoren.Bb) om verder actie te ondernemen die te maken hebben met, of bij te dragen aan hierboven genoemde doel in de ruimste betekenis van het woord.

De Stichting streeft z’n doelen na door gebruik te maken van wetenschappelijk gecontroleerde informatie, door kritische vergelijking van de bronnen van informatie en door een netwerk van betrokken wetenschappers, ontwikkelaars en andere specialisten en door deelneming aan congressen, symposia of andere soortgelijke bijeenkomsten. De Stichting wil ook initiatieven op dit gebied samenbrengen en informatie erover beschikbaar maken en de vloer te bieden voor discussie in de breedste zin van het woord.

Over deze website

De afgelopen 10 jaar is er een hernieuwde belangstelling voor het gebruik van de Thorium Gesmolten-Zout Reactor.  Gezien de mogelijkheden vinden de deelnemers van de Stichting Thorium MSR het van het het allergrootste belang dat er een bron van betrouwbare, wetenschappelijk gecontroleerde informatie beschikbaar is. Het doel van deze website is om zulke informatie te bieden: correct, precies, objectief, gestaafd door informatie uit betrouwbare bronnen en goed te begrijpen. In een later stadium hopen we ook de mogelijkheid te bieden voor discussie door diegenen die willen leren, begrijpen of anderszins meedoen.

Wetenschappelijke raad

Om haar doelen te bereiken laat de Stichting zich bijstaan door een Wetenschappelijke Raad die de informatie op deze website controleert op wetenschappelijke correctheid. De leden van de Raad zijn:

Jan Leen Kloosterman

Jan Leen Kloosterman

Prof.Dr.Ir Jan Leen Kloosterman, hoofd van de Sectie Reactor Physics and Nuclear Materials (RPNM) aan de Technische Universiteit Delft.

 

Jilt Sietsema


Prof. dr. Jilt Sietsma doceert Materials Science & Engineering bij Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3ME) aan de Technische Universiteit Delft.

 

Sander de Groot


Ir. Sander de Groot heeft 15+ jaar ervaring met nucleaire R&E, met specifieke expertise en ervaring in High Temperature Reactor technologie. Hij initieerde het MSR programma bij NRG en werkt momenteel aan de ontwikkeling van nieuwe medische isotopen.

 

Ralph Hania


Dr. Ralph Hania is expert op het gebied van nucleaire brandstoffen en heeft de wetenschappelijke leiding van het onderzoeksprogramma rond de gesmoltenzoutreactor bij NRG Petten. Hij is chemisch-fysicus.

 

De Raad ziet er op toe dat het informatieve gedeelte van deze website overeenstemt met wetenschappelijke inzichten. Voor de (Engelstalige) sectie articles.thmsr.nl is de rol van deze Raad meer op ad hoc basis. Niettemin streeft de stichting er overal en altijd naar om correcte en betrouwbare informatie te presenteren.

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden, die ook de Stichting hebben opgericht:

Lucas Pool, Secretaris

Lucas M. Pool, secretary

Ik heb een achtergrond in duurzame energietechnologie en steun volledig de ontwikkeling van deze essentiële energiebronnen. Ik ben ook een realist en begrijp dat het wereldwijd vervangen van fossiele brandstoffen op de vereiste schaal een enorme taak is, die misschien te groot is voor alleen hernieuwbare energiebronnen. Als student wijdde ik mijn beide scripties aan onderzoek naar MSR-technologie en besteedde ook veel van mijn vrije tijd aan dit onderwerp. Dit bracht me ertoe om begin 2016 de Stichting Thorium MSR mede op te richten. Ik werk nu voor de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) als een onderzoeksadviseur en projectmanager in MSR-onderzoek..

 

Jorrit Swaneveld, Penningmeester

Jorrit Swaneveld, treasurer

Zoals de meeste mensen van mijn generatie ben ik opgegroeid met het vaste geloof dat kernenergie onaanvaardbaar is. Toen ik Lucas Pool op de universiteit ontmoette, was ik zeer sceptisch toen hij me vertelde over zijn onderzoek naar deze nieuwe groene nucleaire technologie: thorium. Maar ik was altijd al geïnteresseerd in energietechnologie, dus begon ik te lezen over thorium tijdens mijn masteropleiding. Ik begon te zien dat thorium in gesmolten zoutreactoren een waardevolle technologie kan zijn voor het bereiken van een duurzame, koolstofneutrale samenleving, iets dat ik enorm steun. Na mijn masterthesis aan het onderwerp te hebben besteed, heb ik later mede de Stiching Thorium MSR opgericht. Ik werk momenteel als onderzoeker op verschillende economische onderwerpen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Gijs Zwartsenberg, Voorzitter

Gijs Zwartsenberg, chairman

Opgeleid als filosoof beschouw ik het energieprobleem van de wereld vooral als een denkprobleem. Het lezen van David MacKay’s Sustainable Energy – without the hot air opende mijn ogen voor de omvang van het probleem – en voor de omvang van de verwarring die heerst over het onderwerp. Ik huldig de beroemde uitspraak van Kant: ‘durf te denken’. Kant moedigt iedereen aan om zijn of haar eigen denkwerk te doen. MacKay gaf me de tools om zelfstandig na te denken over energie. Bill Gates: If someone is going to read just one book I would recommend this one. Ik werk als trainer in helder denken en schrijven, voor Your Point.

 

Steun ons!

De Stichting Thorium MSR is afhankelijk van uw donaties voor z’n activiteiten en voor het onderhoud van de website. Klik here om uit te vinden hoe u kunt helpen of neem contact op via  email: thmsr@mail.com