Webinar Molten Salt and Thorium

Webinar van 9 september 2020, 19.30 uur (De voertaal was Engels) De Thorium-Gesmoltenzout stichting organiseerde samen met de Liberale Vrienden een webinar over Gesmoltezoutreactoiren en Thorium op 11 september 2020 om 20:00 uur. Sprekers zijn o.a. Kirsty Gogan van Energy for Humanity, EfH, Jan Leen Kloosterman van de TU Delft, Jam Perdersen van  Copenhagen atomics …

Webinar Molten Salt and Thorium Lees meer »