MSR Kennisconsortium opgericht

AMSTERDAM – 2 maart 2021 – De Nederlandse kennisinstellingen NRG, TU Delft, DIFFER, en startup reactorontwikkelaar Thorizon hebben een kennisconsortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. Recente technologische ontwikkelingen bij de partners vormen de basis voor het verder ontwerpen en testen van belangrijke processen en materialen om een MSR te kunnen bouwen. De MSR kan een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame energiemix: veilige en CO2-vrije energie tegen een concurrerende prijs. Bovendien kan een MSR hoogwaardige warmte voor de industrie leveren en is dit type reactor bij uitstek geschikt voor het gebruik van thorium als brandstof. Thorizon streeft naar een draaiende reactor in 2035, waarmee de haalbaarheid van de nucleaire technologie gedemonstreerd kan worden.

Zie ook de nieuwssite van het NRG en Energeia.nl