De Internationale Organisatie voor Atoomenergie IAEA heeft opnieuw een rapport uitgegeven met een lijst van alle kleine modulaire reactor projecten. Deze lijst wordt ongeveer elke 2 jaar opnieuw gepubliceerd met recente aanvullingen en verbeteringen. Deze publicatie bevat ook een lijst van alle bij de IAEA aangemelde projecyten voor gesmoltenzoutreactoren.

Behalve deze tabel aan het begin bevat de publicatie van elk van de projecten een gedetailleerde beschijving. Bij de IAEA zijn dus 10 MSR projecten officieel aangemeld waarvan de meeste zich nog in de ontwerpfase bevinden. Alleen de Japanse ITMSF van Fuji bevindt zich in testfase.

Bron:

Advances in Small Modular Reactor Technology Developments

A Supplement to: IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS) 2020 Edition