Webinar “Do we have the luxury of excluding nuclear energy from EU Sustainable Taxonomy?”

1 juli 2021, 19:30 Amsterdam time
Later terug te zien op YouTube
In Brussel wordt momenteel hard gewerkt aan een lijst van technologieën die binnen de EU als duurzaam zullen gelden, de zogenaamde ‘Sustainable Taxonomy’. Deze lijst zal in hoge mate bepalend zijn voor onze toekomstige economieën. Immers, in technologieën die als duurzaam gelden, zal gemakkelijker zijn te investeren.
Er vindt momenteel een politieke strijd plaats over de plaats van kernenergie in deze lijst. Eerder dit jaar is een rapport verschenen van het wetenschappelijk bureau van de Europese Commissie waarin ondubbelzinnig duidelijk werd gemaakt dat kernenergie op het criterium ‘do no significant harm’ niet onderdeed voor energie uit zon en wind, en op sommige punten zelfs beter scoorde.
De vraag die in het webinar centraal staat is: gaan toezichthouders zoals de AFM de politiek volgen of de wetenschap?
Een fundamentele vraag daarbij is of we de luxe hebben om technologieën uit te sluiten. En als we dat doen, welke gevolgen dat heeft voor de slagingskansen en de milieu-impact van de resterende routes.
Programma
  • 19:30 Gijs Zwartsenberg, Welcome
  • 19:35  Jessica Johnson (Euratom), “The JRC report and the place of nuclear in the EU’s sustainable taxonomy”
  • 20:00 Arnold Mulder (ABN/AMRO), “Economy viability of nuclear energy”
  • 20:20 Mathijs Beckers (e-Lise), “Raw materials as a limiting factor”
  • 20:35 Clarifying Q&A
  • 20:45 Panel Discussion, Jan Huitema (EU parlement), Silvio Erkens (NL parlement)
  • 10:25 Gijs Zwartsenberg, Closing comments
NB: het programma duurt twee uur en is geheel in het Engels.
Om deel te nemen gebruikt u de QR code.