China bereid test met Thorium reactor voor

Wuwei – 9 September 2021 –

Wetenschappers zijn opgewonden over tests in China met een kernreactor waarin Thorium als brandstof wordt gebruikt. Alhoewel dit radioactieve element al eerder is geprobeerd in reactoren, experts zeggen dat China als eerste probeert deze technologie commercieel te maken.

De reactor is bijzonder omdat gesmolten zouten i,p,v, water worden gebruikt. In potentie kan hiermee veilig en goedkoop kernenergie worden geproduceerd terwijl veel minder lang-levend nucleair afval wordt geproduceerd dan in conventionele reactoren.

De bouw van de experimentele Thorium reactor in Wuwei, aan de rand van de Gobi woestijn was voorzien eind augustus klaar te zijn. Eerste tests waren aan het eind van september voorzien, aldus de regering van de Gansu provincie.

Als China’s experimentele thorium reactor succesvol blijkt zou dit kunnen leiden tot op commerciële schaal energie produceren en helpen om de klimaat doelstellingen van China te halen.

Zie ook: artikel in Nature